• 24/7
  • Claimbehandeling door juristen
  • Hoogste netto vergoeding
  • No cure, no pay
  • Directe uitbetaling, na ontvangst
  • Geen administratiekosten
  • Indiv. gezins- en groepskorting
  • 020-2611463

Uw rechten  

Als u nog op de aankomstluchthaven bent en u heeft problemen met uw bagage, dan is het verstandig om hiervan direct melding te doen bij de luchtvaartmaatschappij. Vraag een Property Irregularity Report (PIR) en vul deze in. Bewaar een kopie voor uw eigen administratie.   

Indieningstermijnen claim 
Beschadigde bagage? Binnen 7 dagen uw claim schriftelijk (bij voorkeur per aangetekende brief) indienen bij de luchtvaartmaatschappij.  
Vertraagde bagage? Binnen 21 dagen uw claim schriftelijk (bij voorkeur per aangetekende brief) indienen bij de luchtvaartmaatschappij.

Bij verlies van bagage of bij beschadigde of vertraagde bagage heeft u als vliegtuigpassagier rechten, gebaseerd op het Verdrag van Montréal, mits deze wetgeving op uw situatie van toepassing is. Indien u recht heeft op vergoeding, dan is de aansprakelijkheid van de luchtvaartmaatschappij beperkt tot het bedrag van 1 131 bijzondere trekkingsrechten (1.429,23) per passagier. Bijzondere trekkingsrechten is een rekeneenheid omschreven door het Internationale Monetaire Fonds. Er dient omrekening plaats te vinden naar een nationale munteenheid.

Het al dan niet recht hebben op vergoeding is afhankelijk van meerdere factoren. Bij bepaalde uitzonderingen heeft u helaas geen recht op vergoeding.  
Wij onderzoeken voor u of u recht heeft op vergoeding. Mocht u recht hebben op vergoeding, dan gaan wij gelijk voor u aan de slag.

Deze website gebruikt cookies.

Akkoord Meer informatie